Obliczenia inżynierskie

Szybkie, proste i skuteczne

Ogrzewanie

Dobór średnicy rur na podstawie podanego przepływu. Obliczenie przepływu oraz średnic na podstawie podanej mocy i różnicy temperatur.

Wentylacja

Automatyczny dobór kanałów wentylacyjnych Spiro w oparciu o podany przepływ. Obliczenie prędkości w kanale prostokątnym.

Wodociągi

Automatyczny dobór średnic rur wodnych w oparciu o sumę wypływów normatywnych i przepływ obliczeniowy. Automatyczne obliczenie przepływu.

Gaz

Przeliczanie mocy urządzeń gazowych na wartość przepływu. Obliczenie spadku ciśnienia w przewodach oraz dobór średnicy.